TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Biz bilen habarlaşyň

Aşakdaky boşluklary doly we dogry dolduryň

Ýyldyzjyk (*) bilen bellenen ýerleri doldurmak hökmandyr.

Salgymyz

Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 44-nji jaý

Belgilerimiz

tel. : +993 12 446733
+993 12 927803
faks. : +993 12 446728
+993 12 446735
Salgy : Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 44-nji jaý