TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlaw toparlarynyň işini ugrukdyryjy neşirler

 • Gollanmalar, ýatlamalar, gözükdirijiler

  2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy

  Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary üçin gollanma

  Welaýat, Aşgabat şäher we etrap, şäher halk maslahat lary üçin gollanma

  Dalaşgärler üçin ýatlama

  Dalaşgärleriň ynanylan adamlary üçin ýatlama

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin gollanma

  Milli synçylar üçin gollanma