TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda saýlaw toparlarynyň işini ugrukdyryjy neşirler

 • Gollanmalar, ýatlamalar, gözükdirijiler

  Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary üçin gollanma

  Etrap, şäher saýlaw toparlary üçin gollanma

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin ýatlama

  Milli synçylar üçin ýatlama

  Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär hödürlemek boýunça teklipçi toparlar üçin ýatlama

  Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleriň ynanylan adamlary üçin ýatlama

  Daşary ýurt (halkara) synçylary üçin ýatlama

  Uçastok saýlaw toparlary üçin gollanma

  Saýlaw ulgamynyň esaslary

  Saýlawlarda ulanylýan adalgalara düşündirişli sözlük