TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

2019-NJY ÝYLYŇ 31-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDEN DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ ÝERINE SAÝLAWLAR

  Möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçirilen saýlawlar: jemler, sanlar Möhletind...

http://saylav.gov.tm/tk/elections/124
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY, 2017-NJI ÝYLYŇ 12-NJI FEWRALY

  Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary – 2017: jemler, sanlar   Türkmenistanyň Mejlisiniň 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabryndaky  karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny 20...

http://saylav.gov.tm/tk/elections/80
2018-NJI ÝYLYŇ 25-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

  Türkmenistanyň  Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary: jemler, sanlar 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmeni...

http://saylav.gov.tm/tk/elections/44