TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2016-njy ýylyň 11-nji dekabrynda Gyrgyz Respublikasynda geçirilen sala salşyklara Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...

https://saylav.gov.tm/tk/news/5
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2016-njy ýylyň 4-nji dekabrynda geçirilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwlet...

https://saylav.gov.tm/tk/news/2
Saýlaw toparlarynyň agzalary bilen okuw maslahatlaryny geçirmek işleri dowam edýär

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň 2016-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda kabul eden 15-nji karary esasynda, 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmeni...

https://saylav.gov.tm/tk/news/3
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň başlanýandygy yglan edildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň başlanýandygyny yglan etmek ygtyýarlygy Türkmenistanda Saýlawlary we sala...

https://saylav.gov.tm/tk/news/4
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň gününi bellemek

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek ygtyýarlygy Türkmenistanyň Mejlisine...

https://saylav.gov.tm/tk/news/1