TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenbaşyda Ramazan Durdyýew saýlawçylar bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenbaşydaky nebiti...

http://saylav.gov.tm/tk/news/51
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmmyrat Atalyýewiň Daşoguz welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy geçirildi

Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Mejlisiň deputaty Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. N...

http://saylav.gov.tm/tk/news/50
Türkmenabatda saýlawçylar dalaşgär Jumanazar Annaýew bilen duşuşdylar

Türkmenabatda Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyňýokary döwlet wezipesine raýatlaryň teklipçiler topary tarapyndan görkezilen dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşu...

http://saylav.gov.tm/tk/news/49
Maksat Annanepesow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Mary, M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy...

http://saylav.gov.tm/tk/news/48
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Annanepesow Maksat Kowusowiçiň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändi...

http://saylav.gov.tm/tk/news/47
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/46
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Maksat Annanepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary M.Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy b...

http://saylav.gov.tm/tk/news/45
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşdy

Şu gün Daşoguzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy. N.Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatryna sebiti...

http://saylav.gov.tm/tk/news/44
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Balkanabatda döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. Ol Sa...

http://saylav.gov.tm/tk/news/43
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ramazan Durdyýewiň Ahal welaýatyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýl...

http://saylav.gov.tm/tk/news/42