TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň  Senagatçylar we Telekeçiler  partiýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynd...

https://saylav.gov.tm/tk/news/279
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,  2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/news/278
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/277
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,  2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/news/276
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlar...

https://saylav.gov.tm/tk/news/275
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/274
Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň  Agrar partiýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenist...

https://saylav.gov.tm/tk/news/273
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak başlandy

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilj...

https://saylav.gov.tm/tk/news/272
Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň  Demokratik partiýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkm...

https://saylav.gov.tm/tk/news/271
Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň  Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni geçirmek bellenildi.

https://saylav.gov.tm/tk/news/268