TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

25-nji martda geçirilen saýlawlaryň esasy aýratynlygy

Şu saýlawlarda ilkinji gezek Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda ýörite wideo kameralar gurnalyp, on-line düzgüninde saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Merkezi saý...

https://saylav.gov.tm/tk/news/165
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,69% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 92,04%, Balkan welaýatynda 91,84%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/164
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 86,34% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 89,21%, Balkan welaýatynda 85,34%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/163
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 77,77% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 80,47%, Balkan welaýatynda 77,77%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/162
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 64,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 67,89%, Balkan welaýatynda 59,65%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/161
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 46,97% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,36%, Balkan welaýatynda 41,43%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/160
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 24,04% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 24,37%, Balkan welaýatynda 26,00%, Daşoguz welaý...

https://saylav.gov.tm/tk/news/159
Saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2018-nji ýylyň 25-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2604-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3291312-si hasaba alyndy. Has...

https://saylav.gov.tm/tk/news/158
Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünd...

https://saylav.gov.tm/tk/news/157
GDA-nyň synçylarynyň wekilçilikli topary: saýlaw möwsümi açyk bäsdeşlik hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylaryň wekilçilikli toparynyň Aralyk ha...

https://saylav.gov.tm/tk/news/156