TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

https://saylav.gov.tm/tk/news/394
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...

https://saylav.gov.tm/tk/news/387
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,68%, Balkan welaýatynda 97,29%, Daşoguz welaýatynda 96...

https://saylav.gov.tm/tk/news/380
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 93,19% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 93,22%, Balkan welaýatynda 95,39%, Daşoguz welaýatynda 92...

https://saylav.gov.tm/tk/news/373
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 15-е çenli saýlawçylaryň 86,34% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 87,22%, Balkan welaýatynda 89,71%, Daşoguz welaýatynda 85...

https://saylav.gov.tm/tk/news/366
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 13-a çenli saýlawçylaryň 71,90% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 71,86%, Balkan welaýatynda 73,46%, Daşoguz welaýatynda 70...

https://saylav.gov.tm/tk/news/359
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,05% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 50,72%, Balkan welaýatynda 50,39%, Daşoguz welaýatynda 51...

https://saylav.gov.tm/tk/news/352
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 25,24% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 25,03%, Balkan welaýatynda 27,40%, Daşoguz welaýatynda 25,...

https://saylav.gov.tm/tk/news/345
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2022-nji ýylyň 12-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2577-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Has takygy, Ahal welaýatynda 454507-si, Balkan welaýatynda 286058-si,...

https://saylav.gov.tm/tk/news/338
Halkara synçylaryň wekiliýetleri bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 11-nji martynda günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy Gulmyrat Myradow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hem-de Garaşsyz  Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaş...

https://saylav.gov.tm/tk/news/337