TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

Ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri dowam edýär. Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň P...

https://saylav.gov.tm/tk/news/285
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2022-nji ýylyň 12-nji martynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/284
Türkmenistanda GDA-nyň Synçylar wekilligi öz işine başlady

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar wekilligi öz işine başlady. Onuň agzalary Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapyny...

https://saylav.gov.tm/tk/news/283
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/282
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,    2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prez...

https://saylav.gov.tm/tk/news/281
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/280
Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgär hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji, 45-nji maddalaryna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň  Senagatçylar we Telekeçiler  partiýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynd...

https://saylav.gov.tm/tk/news/279
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,  2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/news/278
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/277
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,  2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/news/276