TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Halkara synçylary saýlawlaryň jemleri boýunça metbugat maslahatyny geçirdiler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Onda Mejlisiň deputatlaryna saýlawlara ta...

http://saylav.gov.tm/tk/news/166
25-nji martda geçirilen saýlawlaryň esasy aýratynlygy

Şu saýlawlarda ilkinji gezek Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda ýörite wideo kameralar gurnalyp, on-line düzgüninde saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Merkezi saý...

http://saylav.gov.tm/tk/news/165
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,69% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 92,04%, Balkan welaýatynda 91,84%, Daşoguz wela...

http://saylav.gov.tm/tk/news/164
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 86,34% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 89,21%, Balkan welaýatynda 85,34%, Daşoguz wela...

http://saylav.gov.tm/tk/news/163
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 77,77% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 80,47%, Balkan welaýatynda 77,77%, Daşoguz wela...

http://saylav.gov.tm/tk/news/162
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 64,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 67,89%, Balkan welaýatynda 59,65%, Daşoguz wela...

http://saylav.gov.tm/tk/news/161
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 46,97% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,36%, Balkan welaýatynda 41,43%, Daşoguz wela...

http://saylav.gov.tm/tk/news/160
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 24,04% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 24,37%, Balkan welaýatynda 26,00%, Daşoguz welaý...

http://saylav.gov.tm/tk/news/159
Saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2018-nji ýylyň 25-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2604-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3291312-si hasaba alyndy. Has...

http://saylav.gov.tm/tk/news/158
Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünd...

http://saylav.gov.tm/tk/news/157